MOODLE e-izglı̄tı̄bas vides kursu veidotāju instrukcija

Noklikšķiniet uz saites MOODLE_kursu_veidotaju_instrukcija_v1_3.pdf, lai apskatītu failu.