MOODLE e-izglı̄tı̄bas vides kursu veidotāju instrukcija

Нажмите на ссылку MOODLE_kursu_veidotaju_instrukcija_v1_3.pdf, чтобы просмотреть файл.